CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Bagan บินตรงจากเชียงใหม่
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : 8 หรือ 16 ท่านกำหนดวันเดินทางได้ทันที ราคา :

เจดีย์ชเวดาดอง ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา

เจดีย์ชเวดากอง ทัวร์ย่างกุ้ง พม่า

เจดีย์ชเวดากอง ทัวร์ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน

เจดีย์ชเวดากอง ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม พม่า

เจดีย์ชเวดาดอง ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา พม่า

เจดีย์เยเลพญา ทัวร์ย่างกุ้ง เมืองสิเรียม

เจดีย์เยเลพญา ทัวร์ย่างกุ้ง เมืองสิเรียม

พระราชวังบุเรงนอง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

พระราชวังบุเรงนอง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

พระธาตุมุเตา ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา

พระพุทธไสยาสน์เซาท์ทัตจี ทัวร์ย่างกุ้ง

พระพุทธไสยาสน์เซาท์ทัตจี ทัวร์ย่างกุ้ง

พระบรมสารีริกธาตุ วัดกาป่าเอ ทัวร์ย้างกุ้ง

เจดีย์ไจ๊ปุ่น ทัวร์พระธาตุอินทร์แขวน

พระไฝเลื่อน โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

ยานพาหนะทัวร์ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน

วัดพระเขี้ยวแก้ว

พระธาตุอินทร์แขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

เทพทันใจ เจดีย์โบตะทาวร์

บัลลังก์ พระราชวังบุเรงนอง ทัวร์บ่างกุ้ง
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน บินตรงจากเชียงใหม่ สู่สนามบินเมงกาลาดอน นครย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงของพม่า อิ่มบุญไหว์พระธาตุสำคัญ เสริมบารมี ท่านสามารถเดินทางจากเชียงใหม่ หรือกรุงเทพฯได้ ตามภูมิลำเนา

ทัวร์ย่างกุ้ง–หงสาวดี– พระธาตุอินทร์แขวน
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ....นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน
มหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
เจดีย์ชเวมอดอว์ “เจดีย์จมูกร้อน” พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงหงสาวดี
ไจ๊กทีโย พระธาตุอินทร์แขวนอันศักดิ์สิทธิ์
3คืน 4 วันโดย...สายการบินแอร์บากัน
เมนูพิเศษสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

พม่าหรือเมียนมาร์ ถือ เป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและ ชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่ เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลาที่บิดเบือนเลือนรางเมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อนฝุ่นผงธุลีดินและสรรพสำเนียงเสียงเซ็งแซ่ไม่มีอาคารสูงระฟ้ามีแต่ตึกรามเก่าๆที่ชาวอังกฤษสร้างไว้บนท้องถนนก็มีแต่รถประจำทางที่แน่นขนัดแท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไปตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรมกับอาคารสำนักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่แต่นั่นไม่ได้ทำให้เสน่ห์ของย่างกุ้งลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยวพาหนะที่ทันสมัยช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ้นและแม้ถึงว่าจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู่กับหมู่โบราณสถานแต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่าท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักดิ์สิทธิ์
หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า400ปีชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดีอาทินมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยองซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า, พระราชวังแห่งกรุงหงสาวดีและมหาเจดีย์โบราณสถานที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของหงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน หรือไจ้ก์ทีโย (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญหมายถึงหินรูปหัวฤๅษีพระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่อำเภอสะเทิมเขตรัฐมอญของประเทศพม่าบนยอดเขาPaung Laung เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุตลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือมีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อพระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะและยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพม่าเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการครบ3ครั้งแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญ

 
วันแรก     เชียงใหม่ –ย่างกุ้ง                                                                                                                                      
15.00 น.   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานอากาศนานาชาติเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะ
17.20 น.   บินลัดฟ้าสู่กรุงย่างกุ้งประเทศพม่าโดยสายการบินแอร์บากัน W9 -9608
17.50 น.   ถึงสนามบินเมงกาลาดอนกรุงย่างกุ้ง(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย30นาที)ผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้า
               เมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคารการะเวก (บุฟเฟต์) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อยที่ภัตตาคารการะ
               เวก บนทะเลสาบหลวงซึ่งภัตตาคารนี้สร้างขึ้นในปี2513โดยเลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกสัตว์ป่าในหิมพานต์
               พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรม Park Royal
               Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง   ย่างกุ้ง  - หงสาวดี–พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน                                                                                  
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร(ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้วขนย้ายง่ายใส่เสื้อผ้า, ชุด
               นอนอย่างละ 1 ชุดและของใช้ส่วนตัวสำหรับใช้ 1 วันสำหรับขึ้นพระธาตุอินแขวนซึ่งเราจะต้องนั่งเสลี่ยงขึ้นไปพักที่โรงแรมบน
               พระธาตุ 1 คืนโดยผู้เดินทางต้องนำกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กนี้วางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไปด้วยส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่
               โรงแรมที่จะพักในย่างกุ้ง หากกระเป๋าเดินทางท่านเป็นใบเล็กๆอยู่แล้วหิ้วสะดวกก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้ถ้าท่านต้องการ
               เอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไปต้องเสียค่าจ้างแบกเองใบละประมาณ100  บาท) นำชมเจดีย์กาบาเอ(KabaAye)ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้
               เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก ครั้งที่6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497 – 2499โดยฯพณฯนายกรัฐมนตรีอูนุแห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น
               นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลกเจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34
               เมตรและเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก2 องค์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจาก
               ย่างกุ้งประมาณ 80 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงผ่านชมสุสานสัมพันธมิตรยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลก
               ครั้งที่ 2
12.30 น.   ถึงเมืองหงสาวดี  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร“เจ้าสัว” หลังอาหารนำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw
               Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่าพระมหาเจดีย์มุเตาซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดีและยังเป็นที่เคารพ
               สักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน แล้วนำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองไจ๊ก์ทีโย (kyaikhtiyo)
16.00 น.   ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทาง
               จากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาทีชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆเดินทางจน
               เกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวนหยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยงจากนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 35 นาทีนั่งจนถึงโรงแรมที่พัก(โปรแกรมนี้ไม่
               รวมค่าเสลี่ยงลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำหามด้วยคน 4 คนข้างหน้า 2 คน ข้างหลัง 2 คน)
พระ
               ธาตุอินทร์แขวนเป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง5.5 เมตรปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดู
               คล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาว
               พม่าเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ปีพุทธศักราช 2534 มาลาคำจันทร์ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง“เจ้าจันทร์ผมหอม
               นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้นนำคณะเข้าพัก ณ
               โรงแรม Kyaithiyo / Mountain Top Hotel
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัยสามารถนั่ง
               สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืนถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโยควรเตรียมเสื้อกัน
               หนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมากพระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิด
               สำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น
 
วันที่สาม   พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี–พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น- ย่างกุ้ง         
05.00 น.   เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธมีชุดจำหน่ายบริเวณ
               วัดเมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บน
               ภูเขาถ่ายรูปและชมทัศนียภาพรอบๆพระธาตุพิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา
               นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโยก่อนกลับ
06.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
07.30 น.   ออกเดินทางกลับโดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดีซึ่งเป็นเมือง
               หลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า400ปีชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดีนำท่านชมพระราช
               วังบุเรงนองซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า
               โบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่ก็พอจะมองเห็นได้
               ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดีณภัตตาคาร 555
13.00 น.   หลังอาหารกลางวันนำคณะนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดีอีกทั้งยัง
               สามารถเลือกซื้อของฝากอาทิไม้แกะสลักผ้าปักพื้นเมืองผ้าพื้นเมืองเป็นของฝากคนทางบ้านนำชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่นซึ่งบูรณะ
               เมื่อพ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไป
               ทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต3 พระองค์คือพระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และ
               พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและ
               สาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้งชมเจดีย์เจ๊าทัตจี(Kyauk Htat Gyi) หรือพระนอนตาหวานซึ่ง
               เป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะ
               ของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทาง
               ไปผ่านชมพระเจดีย์สุเล( Sule Pagada )องค์พระเจดีย์สูงถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้งสร้างอุทิศให้แก่สุเลนัตหนึ่งในสี่
               นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากองหลังจากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้งชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
               ย่านใจกลางกรุงย่างกุ้งจากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้งชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้งจากนั้น นำ
               ชม พระเจดีย์โบตะตองซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากองเมื่อพระเกศาธาตุ
               ได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อนพระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่าง
               สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระ
               เจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็น
               ได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์มาจัด
               แสดงไว้นำท่าน สักการะขอพรจาก“เทพทันใจ”(นัตโบ ยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วยเชื่อว่าอธิ
               ฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคารหลังอาหารนำท่านสัมผัสบรรยากาศไชน่าทาวน์เมืองย่างกุ้งได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
               โรงแรมPark Royal Hotel หรือเทียบเท่า
            
วันที่สี่       ย่างกุ้ง - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–เชียงใหม่                                                                                                       
07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำคณะไปช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market)ซึ่ง
               เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูกอาทิอัญมณีทับทิมไพลินหยก
               ไข่มุกเครื่องเงินเครื่องหวายงานฝีมือเช่นผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมากผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
11.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร
12.00 น.   หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสักการะพระหินอ่อน(เจ้าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดใน
               พม่ามีน้ำหนักถึง60 ตันสูง 37 ฟุตแกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่านำชมปางช้าง
               เผือกที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
               และแวะนมัสการพระเขี้ยวแก้วสมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอนย่างกุ้ง
14.50 น.   บินลัดฟ้ากลับสู่เชียงใหม่โดยสายการบินแอร์บากันW9 9607
16.20 น.   ถึงท่าอากาศยานอากาศนานาชาติเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
 
 
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านๆละ      บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ     3,000 บาท
 
 (การันตี 10 ท่านออกเดินทางแน่นอนแต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์   กรณีครบ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 คน)  
 
อัตรานี้รวม       
-   ค่าตั๋วเครื่องบินไป– กลับตามรายการและรวมค่าภาษีน้ำมัน
-   ค่าVISA เข้าประเทศพม่า 810 baht
-   ค่าภาษีสนามบินพม่า พม่าท่านละ 10 USD
-   ค่ารถนำเที่ยวและค่าที่พัก, ค่าอาหารตามรายการเมนูพิเศษ สำหรับ 8 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
-   ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
-   ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม   
-   ค่ามินิบาร์ในห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการที่ระบุ
-   ค่านั่งเสลี่ยงท่านละ20USD (ใช้คนแบก 4 คนไม่รวมค่าทิปต่างหากปกติน้ำใจคนไทยจะจ่ายให้ทั่งสี่คนคนละ3000 จ๊าดหรือ120บาทต่อคน)
-   ค่าภาษีน้ำมันถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
หมายเหตุ        
-   โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
สิ่งที่ควรเตรียม
สัมภาระส่วนตัวเช่นเสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรคประจำตัว
 
การเตรียมเอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนก่อนเดินทางและรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบสีพื้นขาวหรือฟ้าเท่านั้น(รูปขาวดำหรือรูปโพลาลอยด์ใช้ไม่ได้)การยื่นวีซ่าพม่าต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ1 อาทิตย์ กรณีต้องทำวีซ่าแบบเร่งด่วนในเวลาจำกัดต้องมีค่าใช้จ่าย เพิ่มท่านละ 800 บาท

Tag : ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี,แพคเกจทัวร์ย่างกุ้ง,โปรแกรมทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี,โปรแกรมทัวร์พม่า,โปรแกรมเที่ยวย่างกุ้ง สิเรียม,ทัวร์พระธาตุอินทร์แขวน,ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง,ทัวร์ย่างกุง สิเรียม,เที่ยวย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน,โปรแกรมเที่ยวพม่า,รายการทัวร์พม่า,โปรแกรมทัวร์หงสาวดี,ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน,

ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี,แพคเกจทัวร์ย่างกุ้ง,โปรแกรมทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี,โปรแกรมทัวร์พม่า,โปรแกรมเที่ยวย่างกุ้ง สิเรียม,ทัวร์พระธาตุอินทร์แขวน,ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง,ทัวร์ย่างกุง สิเรียม,เที่ยวย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน,โปรแกรมเที่ยวพม่า,รายการทัวร์พม่า,โปรแกรมทัวร์หงสาว ดี,ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
   


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,077 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft