CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา 2562,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา (ไปรถกลับรถ) ราคาพิเศษ2562
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : ครบ 8 ท่านกำหนดวันเดินทางได้ทันที ราคา : 8,900 บาท

ด่านเชียงของ เส้นทางสู่สิบสองปันนา

เส้นทางใน สปป.ลาว สู่เมืองสิบสองปันนา

เส้นทางสู่สิบสองปันนา เชียงรุ่ง

เส้นทางสู่สิบสองปันนา เชียงรุ่ง

เส้นทางลอดอุโมงค์ สู่สิบสองปันนา ไทลื้อ

สะพานในสิบสองปันนา เชียงรุ่ง

ย่านกลางเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

เจดีย์เมือง 9 จอม 12 เชียง ทัวร์สิบสองปันนา

ลานคนเดินสิบสองปันนา เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

ลานคนเดินสิบสองปันนา เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

ลานคนเดินสิบสองปันนา เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

สวนป่าดงดิบ สิบสองปันนา นกยูงบิน

สวนป่าดงดิบ สิบสองปันนา นกยูงบิน

สวนป่าดงดิบ สิบสองปันนา นกยูงบิน

การแสดงน้ำตกเก้ามังกร สิบสองปันนา

น้ำตกเก้ามังกร ทัวร์สิบสองปันนา

วัดหลวงเมืองลื้อ ทัวร์สิบสองปันนา

วัดหลวงเมืองลื้อ ทัวร์สิบสองปันนา

วัดหลวงเมืองลื้อ ทัวร์สิบสองปันนา

วัดหลวงเมืองลื้อ ทัวร์สิบสองปันนา

วัดป่าเชต์ ไทลื้อ สิบสองปันนา

วัดป่าเชต์ ไทลื้อ สิบสองปันนา

วัดป่าเชต์ ไทลื้อ สิบสองปันนา

หมู่บ้านไทลื้อเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

หมู่บ้านไทลื้อเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

หมู่บ้านไทลื้อเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

หมู่บ้านไทลื้อเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

การแสดงร้านอาหารไทลื้อสิบสองปันนา

การแสดงเมืองพาราณสี สิบสองปันนา

การแสดงเมืองพาราณสี สิบสองปันนา

โรงแรม Tong Cheng ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา

โรงแรม Tong Cheng ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา

โรงแรม Tong Cheng ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา

โรงแรม Tong Cheng ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา

โรงแรม Tong Cheng ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา

โรงแรม Tai gu 4 ดาว สิบสองปันนา

โรงแรม Tai gu 4 ดาว สิบสองปันนา

โรงแรม Tai gu 4 ดาว สิบสองปันนา

โรงแรม Tai gu 4 ดาว สิบสองปันนา

โรงแรม Tai gu 4 ดาว สิบสองปันนา

ทัวร์สิบสองปันนา 9 จอม 12 เชียง

ทัวร์สิบสองปันนา 9 จอม 12 เชียง

ทัวร์สิบสองปันนา หมู่บ้านไทลื้อหัวนา

ทัวร์สิบสองปันนา หมู่บ้านไทลื้อหัวนา
ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง เส้นทาง R3a ผ่านชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆในลาว กับธรรมชาติขุนเขาอันงดงามสู่ดินแดนแห่งนกยูง มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อสิบสองปันนา ทัวร์เส้นทางเชียงของ–ห้วยทราย-หลวงน้ำทา–เมืองสิบสองปันนา(เชียงรุ่ง)–เมืองหล้า–เชียงของ ทัวร์ 4วัน 3 คืน 

เที่ยวสิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา,สิบสองปันนาทัวร์,สิบสองปันนาการเดินทาง,เมืองสิบสองปันนา,บริษัททัวร์สิบสองปันนา,โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย

สิบสองปันนา หรือ เชียงรุ่ง หรือหลายคนอาจเรียก เชียงรุ้ง ส่วนชาวไทลื้อในสิบสองปันนาเรียกว่า เจียงฮุ่ง หรือ แจ่งฮุ้งความหมายของคำว่าเชียง หรือ เจียง,แจ่ง นั้นหมายถึง เมือง : คือเมืองใหญ่ที่เคยมีกษัตรย์ปกครองมาก่อน ซึ่งคำเรียกเล่านี้มีรากฐานศัพท์จากภาษาไทยล้านนา ซึ่งรวมถึงสิบสองปันนาซึ่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็อยู่ในดินแดนของล้านนา ส่วนความหมายของคำว่า รุ่ง หรือ ฮุ่ง,ฮุ้ง นั้นหมายถึง รุ่งเช้า หรือรุ่งอรุณนั่น เอง เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันก็จะหมายถึง เมืองแห่งรุ่งอรุณ ซึ่งความหมายนี้ ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวสิบสองปันนาเล่าว่าครั้งหนึ่งในพุทธการพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองสิบสองปันนานี้ในเวลารุ่งเช้า ดังนั้นชาวไทลื้อจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเชียงรุ่ง หรือเจียงฮุ่ง นั้นเอง

สิ่งที่ทำชาวไทลื้อรุ่นหลังๆเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาสิบสองปันนา ก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำนี้ตามตำนานเล่าว่าสมัยพุทธการชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำโขง นั้นไม่มีน้ำสะอาดไว้บริโภค(น้ำโขงเป็นน้ำตะกอนแดง)ครั้นพระพุทธองค์เดินทาง มาถึง ชาวบ้านได้กราบขอให้พระองค์ประทานแหล่งน้ำสะอาดเพื่อดื่มกินพระพุทธองค์จึงได้ใช้ไม้เท้ากระทุ้งลง ณ จุดหนึ่งปรากฎว่ามีน้ำสะอาดสีขาวบริสุทธิไหลออกมาให้ชาวบ้านดื่มกิน ซึ่งบ่อน้ำนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ชื่อว่าเวียงผาครางซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือการนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำโขงชมสวนลิง(แต่ล่าสุดได้ปิดให้บริการแล้ว)

ชาวจีนเรียก ชวีช๋วนป่านน้า Xishuangbanna หรือ จิ่งหง (JingHong) ในภาษาทางการจีน สิบสองปันนาคือเมืองเอก(หรืออำเภอเมือง)ในเขตการปกครองตนเองของมณฑลยูนาน ประเทศจีน

ส่วนคำว่า สิบสองปันนา นั้นหมายถึง เมืองหนึ่งในอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งมีเมืองหนองแสเป็นเมืองหลวงซึ่งปัจจุบันคือเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนนาน สิบสองปันนาได้แบ่งการปกครองซึ่งมีเชียงรุ่งเป็นศูนย์กลางโดยแบ่งเขตรับผิด ชอบหรือในโบราณคือแบ่งเขตการเก็บภาษีของเจ้าเมืองต่อชาวบ้านดังนี้

1. เมืองเชียงรุ่ง เมืองยาง เมืองฮำ รวมเป็น 1 พันนา
2. เมืองแจ เมืองมาง (ฟากตะวันตก) เมืองเชียงลู เมืองออง เป็น 1 พันนา
3. เมืองลวง เป็น 1 พันนา
4. เมืองหน เมืองพาน เชียงลอ เป็น 1 พันนา
5. เมืองฮาย เชียงเจือง เป็น 1 พันนา
6. เมืองงาด เมืองขาง เมืองวัง เป็น 1 พันนา
7. เมืองหล้า เมืองบาน เป็น 1 พันนา
8. เมืองฮิง เมืองปาง เป็น 1 พันนา
9. เชียงเหนือ เมืองลา เป็น 1 พันนา
10. เมืองพง เมืองมาง (ฟากตะวันออก) เมืองหย่วน เป็น 1 พันนา
11. เมืองอูเหนือ เมืองอูใต้ เป็น 1 พันนา
12. เมืองเชียงทอง อีงู อีปาง เป็น 1 พันนา
13. เมืองภูแถนหลวง เวียงคำแถน เป็น 1 พันนา

ถ้าไม่รวมเชียงรุ่ง ก็จะมีเขตแบ่งการปกครองอยู่ 12 เขต ก็คือ 12 พันนา หรือบางท่านหมายถึงหนึ่งหมื่นสองพันนา หรือ สิบสองปันนา (ปันหรือปั๋นในภาษาไทยล้านนาหมายถึง การให้ ส่วน นาก็คือที่นา ในที่นี้หมายถึง การแบ่งที่นาให้ปกครอง 12 เขตนั้นเอง

ปัจจุบันสิบสองปันนา ประกอบด้วย 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองฮำ (ฮำในภาษาไทลื้อหมายถึงการคลี่ผ้าออกเนื่องจากครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเชียงรุ่ง ชาวเมืองได้คลี่ผ้าของตนเองออกแล้วต่อยาวให้พุทธองค์เยียบจนมาถึงเมืองนี้)หรือกาหลั่นป้าในภาษาจีน อำเภอเมืองไห่ และอำเภอเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาวไทลื้อ ที่มีวัฒนธรรมของตนเองที่เด่นชัด ประเพณี ทั้งภาษา การแต่งกายชาติพันธุ์ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน และอาหารการกินเชียงราย สไมล์ ทัวร์ มีความยินดีที่จะนำท่านไปสัมผัส โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา มนต์เสน่ต์แห่งชาวไทลื้อ กำหนดการเดินทาง

เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น/โม่ฮาน-เมืองหล้้า-เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)-หลวงน้ำทา-เชียงของ (ไปรถกลับรถ) โปรแกรม 4วัน3คืน

วันแรก     เชียงของ – ห้วยทราย –หลวงน้ำทา – บ่อเต็น/โม่ฮาน – เมืองหล้า – เชียงรุ่ง - ถนนคนเดิน 9 จอม 12 เชียง                         
07.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ บริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทรอให้การต้อนรับ
               และอำนวยความสะดวก
07.30 น.   นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยรถบัสโดยสาร
               บริการระหว่างสะพานพรมแดน  ผ่านพิธีการเข้าเมืองของ สปป.ลาวเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางบนเส้นทาง R3A คุนหมิง-ลาว-
               กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย (ออกเดินทางจากห้วยทราย 111 กม.คณะแวะที่หมู่บ้านน้ำฟ้า) จากนั้นนำคณะออกเดินทางต่อ ผ่านเมือง
               เวียงภูคา ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพี่น้องชาว
               ลาว รวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์
12.00 น.   เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  ณ ร้านอาหารปางเดื่อ หลวงน้ำทา
13.00 น.   จากนั้นนำท่านออกเดินทางจากหลวงน้ำทาไปยังด่านพรมแดนลาว/จีน ที่ด่านบ่อเต็น(ลาว)/โม่ฮาน(จีน) 
14.00 น.   คณะเดินทางด่านพรมแดนบ่อเต็น สปป.ลาว ผ่านพิธีออกเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อสู่
               ด่านพรมแดนโม่ฮานของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของจีนเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางต่อไป
               ยังเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองเชียงรุ่ง
18.00 น.   คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง จากนั้นนำคณะเดินทางไปเที่ยวชมโครงการ 9 จอม 12 เชียงซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
               บนพื้นที่ 600 ไร่ โดยผู้ร่วมทุนชาวไทยและจีน สร้างให้เป็นสิบสองปันนาเมืองใหม่ สไตล์ล้านนาประยุกต์
18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร 9 จอม 12 เชียง จากนั้นนำคณะเดินเที่ยวชมถนนคนเดิน
               บริเวณ เมือง 9 จอม 12 เชียง ตามอัธยาศัย
20.00 น.   นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรม James joyce coffetel ระดับ 3 ดาว+ หรือเทียบเท่า ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา เพียง 20 เมตร
               หลังเช็คอินน์อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   เชียงรุ่ง – สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง – วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณาสี                                                                               
07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก 
08.00 น.   นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ ชมการแสดงสัตว์แสนรู้ อาทิ เสือ สิงโต หมี ฯ จากนั้นนำคณะนั่งรถไฟฟ้า
               ไปชมการเรียกนกยูงบิน ลงมาจากภูเขาจำนวนหลายร้อยตัว ต่อจากนั้นชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี หรือเผ่า
               อาข่า พร้อมชมการแสดงละเล่นประจำชนเผ่า จากนั้นนำคณะชมการแสดงศิลปะชนเผ่าในสิบสองปันนาที่น้ำตกเก้ามังกร
10.30 น.   นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงรุ่ง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ร้านอาหารไท่กรั๋วเฉิน
               หลังรับประทานอาหารให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายโดยการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรไทลื้อ พร้อมเลือกชมสินค้า
               สมุนไพรตามอัธยาศัย
14.00 น.   นำคณะเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยว
               หยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และ
               พระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้
               อย่างชัดเจน หลังจากนั้นนำคณะเยี่ยมชมหมู่บ้านไทลื้อม่านจิ่งฟ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สืบทอดวิธีการผลิตมีด
               ไทลื้อสิบสองปันนา สำหรับถวายเจ้าเมืองในอดีต ชมการสาธิตคุณสมบัติของมีดและเลือกซื้อตามอัธยาศัย 
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ภัตตาคารไทลื้อเมืองวาง พร้อมชมโชว์การแสดงไทลื้อ ที่จัดแสดงบนเวที
19.30 น.   นำคณะเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา
                จากนั้นกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดินสิบสองปันนา ตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม   เชียงรุ่ง –  ตลาดเช้าไทลื้อ - หมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว – วัดป่าเชต์ราชฐาน - อำเภอเมืองหล้า                                                   
07.00 น.   ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่6)  ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.   นำคณะเดินทางเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว (ก่อนถึงหมู่บ้านไทลื้อม่านติ้วแวะเที่ยวชมตลาดเช้าไทลื้อชม
               วิถีชีวิตยามเช้าของชาวไทลื้อ) หมู่บ้านม่านติ้ว ได้รับการอนุรักษ์จากทางการท่องถิ่น และเปิดให้
               นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และสถาปัตยกรรมการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เดิน
               เที่ยวชมหมู่บ้าน ชมวัดม่านติ้วซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางหมู่บ้าน จากนั้น
               อิสระเลือกซื้อผมไม้สดตลาดฤดูกาล และผ้าทอไทลื้อ ฯ ที่ชาวบ้านนำมาขาย จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมือง
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ สุ่ยหยวน
15.00 น.   นำคณะชมร้านชาผู่เออร์ พร้อมชิมชาผู่เออร์ ซื่งเป็นผลิตภัณฑ์ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนนาน
16.00 น.   นำคณะออกเดินทางไปยังอำเภอเมืองหล้า ซึ่งหล้า หมายถึงชาในภาษาไทลื้อ
18.30 น.   เดินทางถึงเมืองหล้า นำคณะเข้าที่พัก ณ โรงแรม Peng Ji Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่      เมืองหล้า – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ                                                                                                                 
07.00 น.   นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าไทลื้อ เมืองหล้า ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองหล้า ก่อนออกเดินทางไปยังด่าน
               พรมแดนโม่ฮาน (จีน) และด่านพรมแดนบ่อเต็น (ลาว) 
09.30 น.   คณะเดินทางถึงด่านพรมแดนจีน/ลาว ผ่านพิธีการผ่านแดนจีนและลาว เรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทาง
               ต่อไปยังเมืองหลวงน้ำทาระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
11.00 น.   คณะเดินทางถึงหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ร้านอาหารครัวไท หลวงน้ำทา 
12.00 น.   ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว
15.30 น.   เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว นำคณะขึ้นรถบัสบริการระหว่าง
               สะพานเพื่อเดินทางกลับมายังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย
16.00 น.   คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ


ทัวร์สิบสองปันนา
อัตราค่าบริการ

  ราคาทัวร์สำหรับ 8 ท่าน            ท่านละ 9,900 บาท
 ราคาทัวร์สำหรับ 16 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 9,500 บาท
 ราคาทัวร์สำหรับ 30 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 8,500 บาท
 ราคาทัวร์สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 7,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม    1,500  บาท 


อัตราทัวร์รวม
•   ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปหน้าด่าน 
•   ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว – จีน
•   ค่าที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาว+ และ 3 ดาว, อาหารมาตราฐาน 10 มื้อ
•   ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
•   มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสื่อสารภาษาไทยและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
•   ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี 
•   ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราทัวร์ไม่รวม
•   ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
•   ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
•   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
•   ค่าภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว สำหรับชาวต่างชาติ(ที่ไม่ใช่ชาวไทย) 
•   ค่าถ่ายรูปแนบวีซ่าจีน (กรณีรูปที่ส่งมาไม่ผ่าน)

เอกสารในการเดินทาง
ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง ส่วนรูปถ่ายแนบขอวีซ่าจีน ใช้พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการ โดยท่านแค่ขอไฟล์รูปภาพจากร้านถ่ายรูปส่งมาก่อนล่วงหน้า 5 วัน ไม่ต้องอัดรูปเนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการอัดรูปจากไฟล์ที่ส่งมาก่อนหน้านี้ และนำพาสปอร์ทตัวจริง ติดตัวมาในวันเดินทาง

การชำระเงิน
1.    สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 3 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, เยื่อไผ่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ               
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, 
     อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, สงคราม , การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนือ
     อำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึง
     ถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
-    คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
     ตรวจคนเข้าออกเมืองนั้นๆเป็นสำคัญ


Tag :
ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา,สิบสองปันนาทัวร์,สิบสองปันนาการเดินทาง,เมืองสิบสองปันนา,บริษัททัวร์สิบสองปันนา,ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา,โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา,เที่ยวสิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา,สิบสองปันนาทัวร์,สิบสองปันนาการเดินทาง,เมืองสิบสองปันนา,บริษัททัวร์สิบสองปันนา,ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา,โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา,เที่ยวสิบสองปันนา,12 ปันนา,เมือง12 ปันนา,ทัวร์12ปันนา,สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ,ภาพทัวร์สิบสองปันนา,รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา,รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์,ภาพทัวร์สิบสองปันนา,สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา,ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง,สิบสองปันนา การเดินทาง,ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก,แลนด์12ปันนา,ราคาแลนด์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2558,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,
ทัวร์สิบสองปันนา 2562,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2562,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2562,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2562,ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2562,ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2562,ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2562,ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2562,ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2562,สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,082 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft