CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
โปรแกรมทัวร์จีน

ทัวร์สิบสองปันนา 2561 บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย Easy packet สิบสองปันนา 2 ท่านก็เดินทางได้
        ทัวร์สิบสองปันนา 2561 บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย Easy packet สิบสองปันนา 2 ท่านก็เดินทางได้ ทัวร์สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน RUILI ARILINES

ดาวน์โหลดข้อมูล

ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย โดยสายการบิน MU ทัวร์5วัน4คืน (ไปเครื่องกลับรถ)
        บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย สู่นครคุนหมิงนครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศที่เย็นสบายตลอดปี สู่สิบสองปันนาเชียงรุ่ง ดินแดนแห่งวัฒนธรรมชาวไทลื้อ กับทัวร์แบบครบสูตร ทัวร์คุนหมิง-สิบสองปันนา-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ ไปเครื่องกลับรถ โดยเส้นทาง R3a

ดาวน์โหลดข้อมูล

โปรแกรมใหม่ล่าสุด บินตรงเชียงรายสู่นครคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) ทัวร์คุนหมิง 3วัน2คืน (ไปเครื่องกลับเครื่อง)
        เส้นทางใหม่ล่าสุด สัมผัสดินแดนหลังม่านไม้ไฝ่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ชื่อว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศดีที่สุดตลอดปี ธรรมชาติอันงดงาม และสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เส้นทาง เชียงราย-คุนหมิง-ป่าหิน-ถ่ำจิ่วเซียง-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้ โปรแกรม 3วัน2คืน

ดาวน์โหลดข้อมูล

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง บินตรงจากเชียงใหม่ โดยสายการบิน MU
        สัมผัสดินแดนหลังม่านไม้ไฝ่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ชื่อว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศดีที่สุดตลอดปี ธรรมชาติอันงดงาม และสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เส้นทาง เชียงใหม่-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-โชว์จางอวี้โหมว (บินตรงจากเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน)

ดาวน์โหลดข้อมูล

ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง บนเส้นทาง R3A ผ่านประเทศลาว สู่เมืองแห่งไทลื้อสิบสองปันนา และมหานครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (ไปรถกลับรถ)
        จากสิบสองปันนา(เชียงรุ่ง)มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อ สู่มหานครเมืองคุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ เดินทางบนเส้นทางสายเศรษฐกิจ R3a (คุน-ม่าน กงลู้) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน

ดาวน์โหลดข้อมูล

ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา 2562,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา (ไปรถกลับรถ) ราคาพิเศษ2562
        ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง เส้นทาง R3a ผ่านชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆในลาว กับธรรมชาติขุนเขาอันงดงามสู่ดินแดนแห่งนกยูง มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อสิบสองปันนา ทัวร์เส้นทางเชียงของ–ห้วยทราย-หลวงน้ำทา–เมืองสิบสองปันนา(เชียงรุ่ง)–เมืองหล้า–เชียงของ ทัวร์ 4วัน 3 คืน 

ดาวน์โหลดข้อมูล
 


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,088 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft