CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
กิจกรรม เทศกาล ประเพณี เชียงราย
ประวัติเชียงราย
พยากรณ์อากาศ
 
 

ดอยช้าง ดอยวาวี ชมทะเลหมอกดอยกาดผี ดอยแม่สลอง
        สัมผัมธรรมชาติ บรรยากาศอันบริสุทธิ์ เชียงรายปลายดอย (ดอยช้าง ดอยวาวี ชมทะเลหมอกดอยกาดผี ดอยแม่สลอง โปรแกรม 1วัน 2คืน)

เที่ยวเชียงราย ครบสูตร 2 วัน
        สัมผัสบรรยากาศเมืองเหนือ ชิมอาหารเลิศรส ช้อปปิ้งแม่สาย เที่ยวชมเมืองท่าขี้เหล็ก (เชียงราย ดอยแม่สลอง ดอยตุง แม่สาย ท่าขี้เหล็ก(พม่า) สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน เชียงราย โปรแกรม 2 วัน 1 คืน)

เที่ยวเชียงราย หนึ่งวัน สองดอย
        เที่ยวเชียงราย หนึ่งวัน สองดอย ดื่มชาอู่หลงชมบรรยากาศแม่สลอง ชมดอกไม้เมืองหนาวสวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง ไหว้พระเชียงราย เส้นทาง (เชียงราย – ดอยแม่สลอง – ดอยตุง – เชียงราย)

เที่ยวเชียงราย ดอยตุง ช้อปปิ้งแม่สาย
        เที่ยวเชียงราย Shopping ง่ายๆในหนึ่งวัน เส้นทาง เชียงราย-ดอยตุง-ช้อปปิ้งแม่สาย-สามเหลี่ยมทอง-เชียงแสน-เชียงราย

เที่ยวเชียงราย ดอยแม่สลอง ช้อปปิ้งแม่สาย
        เที่ยวเชียงราย สัมผัสวัฒนธรรมคนไทยยูนนานที่ดอยแม่สลอง ชิมชาและอาหารจีนเลิศรส ช้อปปิ้งแม่สาย ชมความงามสามเหลี่ยมทองคำ ไหว้พระเชียงแสน เชียงราย 

:: ทัวร์ต่างประเทศ (Outbound Tour) ::

โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ดาวน์โหลด

ทัวร์สิบสองปันนา 2561 บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย Easy packet สิบสองปันนา 2 ท่านก็เดินทางได้
        ทัวร์สิบสองปันนา 2561 บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย Easy packet สิบสองปันนา 2 ท่านก็เดินทางได้ ทัวร์สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน RUILI ARILINES

27-29 ก.ค. 61

โปรแกรมใหม่ล่าสุด บินตรงเชียงรายสู่นครคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) ทัวร์คุนหมิง 3วัน2คืน (ไปเครื่องกลับเครื่อง)
        เส้นทางใหม่ล่าสุด สัมผัสดินแดนหลังม่านไม้ไฝ่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ชื่อว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศดีที่สุดตลอดปี ธรรมชาติอันงดงาม และสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เส้นทาง เชียงราย-คุนหมิง-ป่าหิน-ถ่ำจิ่วเซียง-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้ โปรแกรม 3วัน2คืน

เดินทาง 16 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที

ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา 2562,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา (ไปรถกลับรถ) ราคาพิเศษ2562
        ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง เส้นทาง R3a ผ่านชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆในลาว กับธรรมชาติขุนเขาอันงดงามสู่ดินแดนแห่งนกยูง มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อสิบสองปันนา ทัวร์เส้นทางเชียงของ–ห้วยทราย-หลวงน้ำทา–เมืองสิบสองปันนา(เชียงรุ่ง)–เมืองหล้า–เชียงของ ทัวร์ 4วัน 3 คืน 

ครบ 8 ท่านกำหนดวันเดินทางได้ทันที
ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย โดยสายการบิน MU ทัวร์5วัน4คืน (ไปเครื่องกลับรถ)
        บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย สู่นครคุนหมิงนครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศที่เย็นสบายตลอดปี สู่สิบสองปันนาเชียงรุ่ง ดินแดนแห่งวัฒนธรรมชาวไทลื้อ กับทัวร์แบบครบสูตร ทัวร์คุนหมิง-สิบสองปันนา-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ ไปเครื่องกลับรถ โดยเส้นทาง R3a
สอบถาม
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง บินตรงจากเชียงใหม่ โดยสายการบิน MU
        สัมผัสดินแดนหลังม่านไม้ไฝ่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ชื่อว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศดีที่สุดตลอดปี ธรรมชาติอันงดงาม และสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เส้นทาง เชียงใหม่-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-โชว์จางอวี้โหมว (บินตรงจากเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน)

สอบถาม
ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง บนเส้นทาง R3A ผ่านประเทศลาว สู่เมืองแห่งไทลื้อสิบสองปันนา และมหานครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (ไปรถกลับรถ)
        จากสิบสองปันนา(เชียงรุ่ง)มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อ สู่มหานครเมืองคุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ เดินทางบนเส้นทางสายเศรษฐกิจ R3a (คุน-ม่าน กงลู้) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
8 ท่านกำหนดการเดินทางได้ทันที
 
   
โปรแกรมทัวร์พม่า
วันเดินทาง
ดาวน์โหลด

ทัวร์เชียงตุง เมืองลา,เส้นทางเชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมท่องเที่ยว เชียงตุง เมืองลา รัฐฉานพม่า เริ่มต้นแม่สาย 3วัน2คืน
        เนื่องจากเมืองลาไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมาตามที่ทุกๆท่านติดตามข่าว ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้าเมืองได้ ทำให้โปรแกรมเที่ยวเมืองลาไม่สามารถเดินทางไปได้ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (สำหรับท่านลูกค้าประจำที่สอบถามข่าวจากเมืองลา มาทุกๆเดือน หากมีการเปลี่ยนจะรีบแจ้งทันทีเพื่อเตรียมเก็บกระเป๋าเดินทางอีกครั้ง) ทำให้ปัจจุุบันสามารถเที่ยวได้เฉพาะเมืองเชียงตุงเท่านั้น ทั้งนี้ยังคงแสดงโปรแกรมท่องเที่ยวและรูปภาพไว้เพื่อศึกษารายละเอียดเพื่อรอข่าวดีอีกครั้ง

---
------

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Bagan บินตรงจากเชียงใหม่
        ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน บินตรงจากเชียงใหม่ สู่สนามบินเมงกาลาดอน นครย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงของพม่า อิ่มบุญไหว์พระธาตุสำคัญ เสริมบารมี ท่านสามารถเดินทางจากเชียงใหม่ หรือกรุงเทพฯได้ ตามภูมิลำเนา

8 หรือ 16 ท่านกำหนดวันเดินทางได้ทันที

เชียงตุง ทัวร์เชียงตุง เที่ยวเชียงตุง 2 วัน 1 คืน 2561 ย้อนอดีตสัมผัสวัฒนธรรมพี่น้องไทในต่างแดน
        ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพี่น้องไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และชาวพม่า ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำท่านไปสัมผัส และจดจำอย่างมิรู้ลืม แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - เชียงตุง - แม่สาย 2 วัน 1 คืน 2561

ครบ 8 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที
เชียงตุง ทัวร์เชียงตุง เที่ยวเชียงตุง 3 วัน 2 คืน 2561 ย้อนอดีตสัมผัสวัฒนธรรมพี่น้องไทในต่างแดนเมืองเชียงตุง
        ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องสืบสานกันเป็นระยะเวลากว่า 700 ปี ระหว่างล้านนากับเชียงตุงเมืองลูกหาง ประเพณีและวัฒนธรรม,ภาษาฯ คล้ายคลึงกัน เชียงตุงจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าเดินทางไปเยี่ยมชม ทัวร์เชียงตุง ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง ทัวร์ 3วัน2คืน 2561 ไปรถกลับรถ
ครบ 8 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที
Shopping ทัวร์แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก อิ่มบุญไหว้พระ เที่ยวชมประเทศเพื่อนบ้าน
        เที่ยวชมเมืองท่าขี้เหล็ก เมืองชายแดนไทย-พม่า สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมไหว้พระวัดดังในตัวเมือง เส้นทาง แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก(พม่า) - แม่สาย ทัวร์ครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่าย
ครบ 8 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที
 
   
โปรแกรมทัวร์ลาว
วันเดินทาง
ดาวน์โหลด

ทัวร์เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลวงพระบาง บินตรงจากเชียงใหม่สู่หลวงพระบาง โปรแกรม3วัน2คืน โดยสายการบินลาว (ไปเครื่องกลับเครื่อง)
        หลวงพระบางเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ศิลปะประเพณีอันงดงาม ความเป็นอยู่เรียบง่าย สงบตามเอกลักษณ์ชาวลาว ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองหลวงพระบาง บินตรงจากเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ 3วัน2คืน เชียงใหม่-หลวงพระบาง-เชียงใหม่

ครบ 8 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที

ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เส้นทาง น่าน-หลวงพระบาง-ล่องเรือแม่น้ำโขง โปรแกรม 3วัน2คืน (เดินทางโดยรถและเรือล่องแม่น้ำโขง)
        ล่องเรือสัมผัสธรรมชาติสองฝั่งโขง จากจังหวัดน่านสู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองหลวงพระบาง กับโปรแกรมเส้นทาง น่าน-เมืองเงิน-หงสา-ปากห้วยแคน-ล่องเรือแม่น้ำโขง-หลวงพระบาง โปรแกรม 3 วัน 2 คืน

สอบถาม

หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบางเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ล่องเรือแม่น้ำโขง (ไปเรือกลับเรือ)
        ล่องเรือแม่น้ำโขง กับธรรมชาติสองฝั่งอันงดงาม สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ชมวิธีชีวิตชาวหลวงพระบาง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมทัวร์หลวงพระบางกับเส้นทาง เชียงของ – ห้วยทราย – ล่องเรือแม่น้ำโขง – หลวงพระบาง - ปากแบง - ห้วยทราย - เชียงของ 4 วัน 3 คืน

สอบถาม
ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ ชมความงามแห่งสายน้ำโขง พักผ่อน Shopping โครงการคิงส์โรมัน
        ทัวร์ 2 วัน 1 คืน เที่ยวชมความงามแม่น้ำโขง Shopping เกาะดอนซาว(ลาว) พักผ่อนอิสระบนอภิมหาโครงการคิงส์โรมัน
สอบถาม
ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยววังเวียงชมธรรมชาติริมน้ำซอง เที่ยวเมืองหลวงเวียงจันทน์ (ไปเรือกลับรถ)
        ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำโขงเชียงของ –  สู่เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม – วังเวียงเมืองธรรมชาติริมแม่น้ำซอง – เวียงจันทน์เมืองหลวง – หนองคาย ทัวร์ 4 วัน 3 คืน
สอบถาม
ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรม 4วัน3คืน เส้นทางไปรถกลับรถ เริ่มและจบโปรแกรมที่อำเภอเชียงของ ครบ 9 ท่านเดินทางได้ทันที
        ทัวร์หลวงพระบาง 4วัน3คืน เส้นทาง เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง-อุดมไชย-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ ไปรถกลับรถ กับทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางทัวร์หลวงพระบาง ครบ 9 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที
ครบ 9 ท่านกำหนดวันเดินทางได้ทันที
 
   
โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
วันเดินทาง
ดาวน์โหลด

เส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ ทัวร์วัฒนธรรม2แผ่นดิน ลาว-เวียดนาม เชียงของ ห้วยทราย อุดมไชย เดียนเบียนฟู
        เส้นทางใหม่ปี 55 กับเส้นทางท่องเที่ยว 2 ประเทศผ่านเส้นทางการค้าการลงทุนสายใหม่เชื่อมต่ออินโอจีน จากลาวสู่เวียดนามเหนือเดียนเบียนฟู เส้นทางห้วยทราย-หลวงน้ำทา-อุดมไชย-พงสาลี-เดียนเบียนฟู โปรแกรมทัวร์ 5วัน4คืน กับเชียงราย สไมล์ ทัวร์

สอบถาม
ซินจ่าว เวียดนามกลาง ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน โปรแกรม 4วัน3คืน เส้นทางเริ่มมุกดาหาร
        เวียดนามภาคกลาง เมืองท่าดานังเมืองริมชายฝั่งทะเลที่งดงาม เที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก เมืองโบราณเว้ และเมืองฮอยอัน อิ่มอร่อยกับรายการอาหารพื้นเมือง เลิศรส ลิ้มรสกุ้งมังกรและอาหารทะเลสดๆ
สอบถาม
 
   
 
จองโรงแรมเชียงราย รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
คลิกที่นี่>>

 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในการท่องเที่ยวเชียงราย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ 0-5374-4674-5, 0-5371-7433 ท่าเรือซีอาร์ (เชียงราย) 0-5375-0009
การบินไทย 0-5371-1179, 0-5371-5207, 0-5371-5734 ท่าเรือศรีวรรณ 0-5378-4101
โครงการพัฒนาดอยตุง 0-5376-7015-7 สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย 053-715690
จังหวัดเชียงราย 0-5371-1123 ไทยแอร์เอเชีย 0-5379-3545, 0-5379-8275
ชมรมธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จ.เชียงราย 0-5371-4519 เทศบาลนครเชียงราย 0-5371-1333-4, 0-5371-7660, 0-5371-3272
ชมรมธุรกิจโรงแรมที่พัก จ.เชียงราย 0-5371-1800, 0-5371-2973 พิพิธภัณฑ์ชาวเขา 0-5374-0088
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย 0-5373-1008-9, 0-5373-1715 พิพิธภัณฑ์อูบคำ 0-5371-3349
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ 0-5379-1663, 0-5379-1332, 0-5379-1817 พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น 0-5378-4060-3
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน 0-5377-7303, 0-5377-7118, 0-5378-4436 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 0-5377-7102, 0-5365-0723-28
ตำรวจท่องเที่ยว 0-5374-0249, 0-5371-7796, 0-5374-0249 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0-5377-6000
 
 


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,112 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft